Joke Spaas

Privacybeleid

Wij vinden de bescherming van jouw privacy heel belangrijk en willen hieromtrent duidelijkheid scheppen. EVBA Joke Spaas zal jouw gegevens enkel gebruiken en verwerken voor de doeleinden die vermeld zijn in dit privacybeleid en wij zullen jouw gegevens op geen enkele wijze openbaar maken aan een andere natuurlijke persoon, rechtspersoon tenzij anders bepaald in dit Privacybeleid Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij jokespaas@gmail.com.

1. Verwerkingsdoeleinden

Joke Spaas verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

2. Welke informatie verzamelen we?

2.1. Anonieme gegevens
Wanneer je onze website bezoekt ben je en blijf je anoniem. Wij verzamelen dan informatie m.b.t. de browser die je gebruikt en gegevens over het gebruik van onze site zonder dit te associëren aan enige persoonlijke gegevens. Deze informatie wordt puur voor interne statistische doeleinden gebruikt. Ze stelt ons in staat om het gebruik, de kwaliteit en de toegankelijkheid van de diensten op onze site te evalueren en te optimaliseren. Dit omvat in hoofdzaak informatie omtrent webgedrag, zoals informatie omtrent de manier waarop je als bezoeker de website gebruikt, (bv. browsertype, paginavertoningen, bezoektijden, enz.) verzameld via cookies en andere geautomatiseerde technologie.

2.2. Persoonlijke gegevens Wanneer je gebruik wil maken van onze persoonlijke dienstverlening, bijvoorbeeld de aanvraag van een offerte, hebben wij jouw persoonlijke gegevens nodig. De gegevens die je invoert op de door ons ter beschikking gestelde pagina’s, worden dan bijgehouden, zodat we je kunnen contacteren. Deze omvatten in hoofdzaak contactinformatie (bv. naam, locatie, adres, e-mailadres, IP-adres, telnr), maar ook informatie betreffende het feit of je al dan niet een paard bezit, hoeveel ervaring je hebt, enz.)

3. Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. [In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

4. Overmaken aan derden

De persoonsgegevens zullen niet aan derde bedrijven doorgegeven worden. Het is echter wel mogelijk dat er een back-up gemaakt wordt van deze gegevens. Indien deze back-up gemaakt wordt, wordt er gebruik gemaakt van een server die gelokaliseerd is binnen de Europese Economische ruimte. De bedrijven garanderen de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens. Bij een openstaande vordering kunnen de klantgegevens, inclusief factuurgegevens, doorgegeven worden aan een derde partij die instaat voor de inning hiervan.

5. Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

6. Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om zelf een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@jokespaas.be;

7. Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

8. Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).
Close Popup

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wanneer je een website bezoekt, kan deze informatie op je browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Controleer je cookie instellingen hier.

Deze cookies zijn nodig om je voorkeuren wat betreft het gebruik van cookies op te slaan en worden bij voorkeur beter niet uitgeschakeld..

PHP Sessie
  • PHPSESSID

Schakel alle cookies uit
Save
Cookies toelaten
Open Privacy settings